O nás

Marketingové agentury RESPOND & Co a Respond Slovakia jsou společnostmi, které poskytují služby v oblasti marketingového výzkumu, marketingového poradenství a marketingového vzdělávání.

Nejvýznamnější činností je však realizace marketingových výzkumů. V oboru společnost působí od roku od roku 1994 pod názvem Mc Prom Research. Tato se posléze transformovala do dnešní podoby a do dnešního názvu na podzim roku 1996.

Společnost se etablovala v oblasti výzkumu na všech druzích trhu, o čemž svědčí i reference klientů. V roce 1999 byla otevřena sesterská agentura Respond Slovakia s působností na území Slovenské republiky.